Josef Ekhamra
josef.ekhamra.se

 
start
om Josef
yrkeslivet
länkar
- internet vs www
upplev sverige
tips.ekhamra.se
 
ever8.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet och webben (World Wide Web) - två benämningar av samma sak...
- Nej, faktiskt inte!

Internet och webben är två separata men relaterade saker.

 

Internet är ett massivt nätverk av nätverk, en nätverksinfrastruktur. Det är miljontals (miljarder?) av anslutna datorer som tillsammans och globalt bildar ett nätverk där alla datorer kan kommunicera med varandra så länge som de är anslutna till samma nätverk, t.ex. Internet.

Webben, WWW, World Wide Web
Webben är ett gränssnitt och media för att komma åt information som finns i Internet. Det är ett system och en modell för informationsutbyte som är byggd ovanpå Internet. Webben använder HTTP-protokollet, endast ett av de språk som kommuniceras över Internet, för att överföra data. Webbtjänster, som använder HTTP för att tillåta applikationer att kommunicera för att utbyta affärslogik, använder webben för att dela information. Webben använder också webbläsare, såsom Internet Explorer eller Firefox eller Chrome m.fl., för att få tillgång till webbdokument som kallas webbsidor som är länkade till varandra via hyperlänkar. Webbdokument kan även innehålla grafik, ljud, text och video.
 

Webben, ett sätt att komma en liten del av Internet
Webben är bara ett av de sätt som möjliggör information att spridas via Internet. Internet, inte webben, används också för e-post, som bygger på SMTP, Usenet nyhetsgrupper, chatt och FTP. Så webben är bara en del av Internet, om än en stor(?) del, men de två termerna är inte synonymer och bör inte förväxlas.