Josef Ekhamra
josef.ekhamra.se

 
start
- om Josef
yrkeslivet
länkar
internet vs www
upplev sverige
tips.ekhamra.se
 
ever8.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Född John Josef Eugen Ekhamra
8 maj 1976
Örebro, Sverige
     
  Vistelseort Hagfors, Värmland, Sverige
     
  Nationalitet Svensk
     
 

Josef Ekhamra ur Neojungian Typology perspektivet:

Som en existentiell utforskare kan jag uppfattas som öppensinnad och modig och även lekfull. Att jag är driven av en stark, aldrig sinande nyfikenhet och snabbtänkthet och att jag snabbt förstår komplicerade meddelanden och signaler. Jag är alltid öppen för förändringar och omfokuserar för att kunna möta nya problem. Jag är existensiell och frågar mig själv ofta ´varför?´, 'varför är jag här?'
Jag kan utan svårighet se mig själv i nästan vilken situation som helst - så länge jag vet vad syftet är, även om det är ett syfte som bara jag själv förstår.

Jag skapar och deltar i berättelser och agerar utifrån den objektiva förhållning jag strävar efter att ha framför mina egna övertygelser och värderingar. Jag spenderar lite tid på förberedelser då jag många gånger stimuleras av att ta risker och vill veta vart berättelsen leder.

I de fall jag hamnar i en "knepig" situation så är jag bra på att ta mig vidare och ut när så krävs.

Jag kan agera som en historieberättare och blir ofta inflytelsefull och inspirerar lika ofta till förändring och nytänkande. Jag vill ge andra energi och uttrycker mig energiskt för att stimulera, vilket många gånger uppfattas att ge mig en stark karisma.

Jag söker goda upplevelser, det vilda och det naturliga och det behagliga.

Jag ser mig själv som tillräckligt intelligent för att snabbt lösa problem och systematiskt implementera förändringar när så krävs.

Jag tycker om att studera och analysera min omgivning, hur den kan användas och förbättras och hur den skulle kunna se ut.

Jag är kreativ och agerar instinktivt i situationer som konstant lär mig nya saker och jag räds inte att gå emot mina rädslor när de uppstår.

Jag är intresserad av människor och följer iakttagande dem som jag inte riktigt kan greppa direkt och som rör sig i min omgivning.

Jag förbiser mina rädslor även de gånger jag upplever nervositet och kan uppfattas som rebellisk och ofta ifrågasättande etablissemanget och driven att peka ut nya vägar.

Jag är socialt följsam och driven att lära mig om andras behov, värderingar och motiv. Jag spekulerar och "brainstormar" möjliga anledningar till andras agerande och intresserar mig i andras beteende och resonemang.

Som utforskare tycker jag om handling, närvaro och miljöer i ständig förändring. Jag drivs av nyfikenhet och tycker om att avläsa och kontinuerligt utvärdera den aktuella situationen efter nya möjligheter.

Jag fascineras av nya och oväntade saker och händelser och vill gärna vara den första att testa en ny grej eller ny aktivitet.

Jag engagera mig instinktivt i situationer och problem snarare än att handla efter en organiserad planering.

Jag tycker generellt om att besluta i stunden än efter långsam planering och trivs bäst i miljöer fulla av liv.

Det känns naturligt att agera spontant på förändringar i miljön och jag anpassa mig alltid i takt med varje given situation - från situation till situation anpassar jag mig allt eftersom.

Att överväga konsekvenser och att hålla kontroll över aktiviteten både känslomässigt och objektivt är min styrka - vilket dessvärre ofta ger fördel till den objektiva aspekten(!),

Som existensiell söker jag teman, situationer och sammanhang som skapar rätt upplevelse och motivation för de inblandade - för att skapa en idealt fungerande grupp som är meningsfull och etisk.

Jag är nyfiken på berättelser och symboler som lägger grunden för rätt och fel och strävar gärna för att förfina och förtydliga dessa med avsikten att kultivera mitt eget etiska engagemang, men även för att kultivera och engagera de runt mig.

Som en "görare" tycker jag om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i olika överväganden. Jag tycker om att agera spontant och är inte rädd för att göra misstag.

Som en idealist tycker jag om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Jag tycker om att spekulera kring hur alternativa fakta och perspektiv skapar nya förutsättningar.

Jag tycker om att se hur händelser påverkar människors upplevelse och hur handlingar påverkar symboliska värden.

Som betraktare tycker jag om snabba byten i ett engagemang och att utforska nya möjligheter som ges i stunden. Jag är alltid samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

[källa: personlighetstyp.se]