Bara 0,2 - 0,25 promille(!) av Internet
är öppet och sökbart för alla.

    Resten av Internet är 4000-5000 gånger mer/större.
 Resten, 99.975%, av
 Internet.
  Lika stor del som den öppna/lagliga delen av Internet är den stängda/ olagliga delen.
http://www.josef.ekhamra.se/olikaweb.htm